الماس | نوین تکنیک فروش الماس | نوین تکنیک فروش
TEL: ۰۲۱۶۶۷۰۲۵۰۷
لوگوی نوین تکنیک

الماس

الماس تراشکاری ابزارهایی قابل تعویض که داترای لبه با قابلیت برش برای براده برداری برش کاری روی فلزات استفاده میشود تا بتوان فلزات را به طرح و شکل مورد نظر تبدیل نمود که شکل بسته به نوع کارایی که کا از ان فلز داریم متفاوت میباشد الماس تراشکاری به انواع مختلف تقسیم میشود
برای استفاده از ابزارهای براده برداری اصطلاحا الحاقی اکثرا مشاهده میشود که صنعت گران قادر به شناسایی ابزار براساس خصوصیات علمی و مکتوب ان نمیباشد درحالی که با دیدن ابزار تمام خصوصیات ان را بیان میکند و این امر سبب شده بعضی از تراشکاران از ابزار های غیر استاندارد استفاده کنند.


CNGA16الماس سرامیک NTK الماس سرامیک
NTK

الماس

CNGA16الماس سرامیک
NTK الماس سرامیک

موجود
CCGWالماس سرامیک NTK الماس سرامیک
NTK

الماس

CCGWالماس سرامیک
NTK الماس سرامیک

موجود
CNGAالماس سرامیک NTK الماس سرامیک
NTK

الماس

CNGAالماس سرامیک
NTK الماس سرامیک

موجود
CNGXالماس سرامیک NTK الماس سرامیک
NTK

الماس

CNGXالماس سرامیک
NTK الماس سرامیک

موجود
SNGNالماس سرامیک NTK الماس سرامیک
NTK

الماس

SNGNالماس سرامیک
NTK الماس سرامیک

موجود
RCGXالماس سرامیک KENEMETAL الماس سرامیک
KENEMETAL

الماس

RCGXالماس سرامیک
KENEMETAL الماس سرامیک

موجود
TNGNالماس سرامیک NTK الماس سرامیک
NTK

الماس

TNGNالماس سرامیک
NTK الماس سرامیک

موجود
SNGAالماس سرامیک NTK الماس سرامیک
NTK

الماس

SNGAالماس سرامیک
NTK الماس سرامیک

موجود
DNGXالماس سرامیک NTK الماس سرامیک
NTK

الماس

DNGXالماس سرامیک
NTK الماس سرامیک

موجود
DNGNالماس سرامیک NTK الماس سرامیک
NTK

الماس

DNGNالماس سرامیک
NTK الماس سرامیک

موجود
DNGAالماس سرامیک NTK الماس سرامیک
NTK

الماس

DNGAالماس سرامیک
NTK الماس سرامیک

موجود
SNGXالماس سرامیک NTK الماس سرامیک
NTK

الماس

SNGXالماس سرامیک
NTK الماس سرامیک

موجود
TNGAالماس سرامیک NTK الماس سرامیک
NTK

الماس

TNGAالماس سرامیک
NTK الماس سرامیک

موجود
RNGNالماس سرامیک NTK الماس سرامیک
NTK

الماس

RNGNالماس سرامیک
NTK الماس سرامیک

موجود
WNGAالماس سرامیک SANDVIK الماس سرامیک
SANDVIK

الماس

WNGAالماس سرامیک
SANDVIK الماس سرامیک

موجود
CPGNالماس سرامیک SANDVIK الماس سرامیک
SANDVIK

الماس

CPGNالماس سرامیک
SANDVIK الماس سرامیک

موجود
RCGNالماس سرامیکی SANDVIK الماس سرامیک
SANDVIK

الماس

RCGNالماس سرامیکی
SANDVIK الماس سرامیک

موجود
CBN TCGW الماس SANDVIK الماس PCD
SANDVIK

الماس

CBN TCGW الماس
SANDVIK الماس PCD

موجود
CBN SCMWالماس نوک SANDVIK الماس CBN
SANDVIK

الماس

CBN SCMWالماس نوک
SANDVIK الماس CBN

موجود
CBN DCMWالماس نوک SANDVIK الماس PCD
SANDVIK

الماس

CBN DCMWالماس نوک
SANDVIK الماس PCD

موجود
CBN TPGW الماس SANDVIK الماس CBN
SANDVIK

الماس

CBN TPGW الماس
SANDVIK الماس CBN

موجود
CBN CCMW الماس SANDVIK الماس PCD
SANDVIK

الماس

CBN CCMW الماس
SANDVIK الماس PCD

موجود
CBN CPGW الماس SANDVIK الماس CBN
SANDVIK

الماس

CBN CPGW الماس
SANDVIK الماس CBN

موجود
CBN CNGN الماس BECKER PCBN_CBN_PCDالماس
BECKER

الماس

CBN CNGN الماس
BECKER PCBN_CBN_PCDالماس

موجود
CBN RNGN الماس BECKER PCBN_CBN_PCDالماس
BECKER

الماس

CBN RNGN الماس
BECKER PCBN_CBN_PCDالماس

موجود
CBN DNMAالماس BECKER PCBN_CBN_PCDالماس
BECKER

الماس

CBN DNMAالماس
BECKER PCBN_CBN_PCDالماس

موجود
CBN SPGN الماس BECKER PCBN_CBN_PCDالماس
BECKER

الماس

CBN SPGN الماس
BECKER PCBN_CBN_PCDالماس

موجود
CBN SNMA الماس SUMITOMO PCBN_CBN_PCDالماس
SUMITOMO

الماس

CBN SNMA الماس
SUMITOMO PCBN_CBN_PCDالماس

موجود
CBN TNMA الماس WIDIA PCBN_CBN_PCDالماس
WIDIA

الماس

CBN TNMA الماس
WIDIA PCBN_CBN_PCDالماس

موجود
CBN VBMW الماس SUMITOMO PCBN_CBN_PCDالماس
SUMITOMO

الماس

CBN VBMW الماس
SUMITOMO PCBN_CBN_PCDالماس

موجود
CBN VNMA الماس SUMITOMO PCBN_CBN_PCDالماس
SUMITOMO

الماس

CBN VNMA الماس
SUMITOMO PCBN_CBN_PCDالماس

موجود
الماسRCGX 060600T01020  670 SANDVIK الماس سرامیک
SANDVIK

الماس

الماسRCGX 060600T01020 670
SANDVIK الماس سرامیک

موجود
انواع و دسته بندی ها
برندها
دیگر دسته ها

TEL : ۰۲۱۶۶۷۰۲۵۰۷
Email: info [at] novinteknik [dot] com
طراحی و سئو توسط:
نانوتجارت

© Copy right 2021 | All ights Reserved | Novinteknik Corporation