الماسAPKT-اینسرتAPKT | نوین تکنیک فروش الماسAPKT-اینسرتAPKT | نوین تکنیک فروش
TEL: ۰۲۱۶۶۷۰۲۵۰۷
لوگوی نوین تکنیک

الماسAPKT اینسرتAPKT

الماسAPKT-اینسرتAPKT
الماسAPKT-اینسرتAPKT
الماسAPKT-اینسرتAPKT
الماس APKT در ماشینکاری استفاده می شود و پر مصرف ترین الماسی که برای قطعاتی با عمق زیاد به کار می رود و از چند سایز
APKT 07- APKT 09 -APKT10-APKT11-APKT12-APKT15-APKT16 موجود می باشد.
اینسرتAPKT09-اینسرتAPKT10-اینسرتAPKT16


انواع و دسته بندی ها
برندها
دیگر دسته ها

TEL : ۰۲۱۶۶۷۰۲۵۰۷
Email: info [at] novinteknik [dot] com
طراحی و سئو توسط:
نانوتجارت

© Copy right 2020 | All ights Reserved | Novinteknik Corporation