تجهیزات دستگاه های فرز NC-CNC | نوین تکنیک فروش تجهیزات دستگاه های فرز NC-CNC | نوین تکنیک فروش
TEL: ۰۲۱۶۶۷۰۲۵۰۷
لوگوی نوین تکنیک

تجهیزات دستگاه های فرز NC CNC

تجهیزات دستگاه های فرز NC-CNC
تجهیزات دستگاه های فرز NC-CNC
سه نظام دریل آچاری ته کونیک
سه نظام دریل آچاری ته پیچ
سه نظام دریل اتومات
سه نظام مرس سر خود
سه نظام مرس سر خود بافکهای تیتانیوم
آچار سه نظام
آچار چاکنت (آچار سه نظام دریل اتوماتیک)
ماشین قلاویز کن پنوماتیک
اسپیندل ماشین قلاویز کن پنوماتیک
نگهدارنده تغییر زوایه اسپیندل ماشین قلاویزکن
قلاویزگیر دنباله مرس
کلت قلاویزگیرMAS 403 BT
کلت قلاویزگیر DIN 69871 SK
قلاویزگیر دنباله استوانه
قلاویزگیر دنباله خور
هد قلاویز گیر کلاج دار TC312
هد قلاویز گیر کلاج دار TC820
هد قلاویز گیر کلاج دار TC1433

هد قلاویز گیر کلاج دار TC1433B

تبدیل هد قلاویزگیر

قلاویزگیر بدون دنباله سریع تعویض شو

قلاویزگیر دنباله مرس سریع تعویض شو

آچار تنظیم هد کلاج قلاویز گیر

کلت فشنگی گیر NT
کلت فشنگی گیر SK
کلت فشنگی گیر MAS 403 BT

کلت فشنگی گیر MONOFORCE

فشنگی گیر دنباله استوانه ای

کلت کف تراش گیر BT

کلت کف تراش گیر SK

کلت کف تراش گیر NT

فشنگی MONOFORC

کیت فشنگی (بدون کلت)

مهره کلت

پیچ BT

پیچ DIN A

پیچ DIN B

پیچ ISO B
آچار (ER S (M
آچار (ER B (UM
آچار C

رفرنس یاب محور Z ( مگنت دار )

تاچ پراب نوری- بوقی

تمیز کننده گلوئی (NT.SK.BT)

تبدیل مرس به استوانه
نگهدارنده کلت (افقی وعمودی)
کلت سه نظام فک تیتانیوم MAS 403 BT
کلت سه نظام NT

کلت سه نظام فک تیتانیوم SK/DIN69871

کلت سه نظام BT (فک تیتانیوم دار آچارخور)

کلت سه نظام SK (فک تیتانیوم دار آچارخور)
بیس هولدر (VDI) سه نظام گیر مدل: EX-POWER
کلت سه نظام BT با فکهای تیتانیوم
کلت سه نظام SK با فکهای تیتانیوم
بیس هولدر (VDI) سه نظام گیر (بافکهای تیتانیوم)
کلت سه نظام دنباله استوانه ای
آچار چاکنت EX-POWER (آچار سه نظام)
سه نظام دریل آچاری ته پیچ*آچار چاکنت EX-POWER (آچار سه نظام)*کلت سه نظام دنباله استوانه ای*بیس هولدر (VDI) *سه نظام گیر (بافکهای تیتانیوم)*کلت سه نظام SK با فکهای تیتانیوم*بیس هولدر (VDI) سه نظام گیر مدل: EX-POWER*کلت سه نظام SK (فک تیتانیوم دار آچارخور)*کلت سه نظام BT (فک تیتانیوم دار آچارخور)*
کلت سه نظام فک تیتانیوم SK/DIN69871*کلت سه نظام NT*کلت سه نظام فک تیتانیوم MAS 403 BT*نگهدارنده کلت (افقی وعمودی)*تبدیل مرس به استوانه*تمیز کننده گلوئی (NT.SK.BT)*تاچ پراب نوری- بوقی*رفرنس یاب محور Z ( مگنت دار )*آچار C*آچار (ER B (UM*آچار (ER S (M*آچار (ER S (M*پیچ BT*پیچ DIN A*مهره کلت*
کیت فشنگی (بدون کلت)*فشنگی MONOFORC*کلت کف تراش گیر NT*کلت کف تراش گیر SK*کلت کف تراش گیر BT*فشنگی گیر دنباله استوانه ای*کلت فشنگی گیر MONOFORCE*کلت فشنگی گیر MAS 403 BT*کلت فشنگی گیر SK*کلت فشنگی گیر NT*آچار تنظیم هد کلاج قلاویز گیر*قلاویزگیر دنباله مرس سریع تعویض شو*
قلاویزگیر بدون دنباله سریع تعویض شو*تبدیل هد قلاویزگیر*هد قلاویز گیر کلاج دار TC1433B*هد قلاویز گیر کلاج دار TC1433*هد قلاویز گیر کلاج دار TC820*هد قلاویز گیر کلاج دار TC312*قلاویزگیر دنباله خور*قلاویزگیر دنباله استوانه*کلت قلاویزگیر DIN 69871 SK*کلت قلاویزگیرMAS 403 BT*قلاویزگیر دنباله مرس*نگهدارنده تغییر زوایه اسپیندل ماشین قلاویزکن*اسپیندل ماشین قلاویز کن پنوماتیک*ماشین قلاویز کن پنوماتیک*آچار چاکنت (آچار سه نظام دریل اتوماتیک)*آچار سه نظام*سه نظام مرس سر خود بافکهای تیتانیوم*سه نظام مرس سر خود*سه نظام دریل اتومات*سه نظام دریل آچاری ته پیچ


انواع و دسته بندی ها
برندها
دیگر دسته ها

TEL : ۰۲۱۶۶۷۰۲۵۰۷
Email: info [at] novinteknik [dot] com
طراحی و سئو توسط:
نانوتجارت

© Copy right 2020 | All ights Reserved | Novinteknik Corporation