ساعت شیطانکی آسیمتو 502 | نوین تکنیک فروش ساعت شیطانکی آسیمتو 502 | نوین تکنیک فروش
TEL: ۰۲۱۶۶۷۰۲۵۰۷
لوگوی نوین تکنیک

ساعت شیطانکی آسیمتو 502

ساعت شیطانکی آسیمتو 502 وسیله ای برای اندازه گیری نوسانات سطوح دوار تراشکاری می باشد. از این وسیله در اندازه گیری برآمدگی نیز استفاده می شود. این مدل دارای دو گونه افقی و عمودی موجود می باشد. ساعت شیطانکی آسیمتو 502 دارای دقت 0.01 میباشد. ساعت اندیکاتور شیطانکی دارای بازه تغییر موقعیتی فک تا 115 درجه به هر دو جهت می باشد.

مدل، نوع ساعت، طول فک، دقت، بازه شمارشی ساعت، گام و رنج ساعت شیطانکی آسیمتو 502 به شرح زیر می باشد.

0.2mm 0.002mm 0-100-0 0.004mm 12.2mm Horizontal 501-02-1
0.2mm 0.002mm 0-100-0 0.004mm 12.8mm Horizontal 501-02-2
0.5mm 0.01mm 0-25-0 0.013mm 14.4mm Horizontal 501-05-2
0.8mm 0.01mm 0-40-0 0.013mm 14.4mm Horizontal 501-08-2
0.8mm 0.01mm 0-40-0 0.013mm 25.4mm Horizontal 501-08-8
1.0mm 0.01mm 0-50-0 0.013mm 18.8mm Horizontal 501-10-2
1.0mm 0.01mm 0-50-0 0.013mm 32.6mm Horizontal 501-10-8
0.2mm 0.002mm 0-100-0 0.004mm 12.8mm Vertical 501-02-4
0.5mm 0.01mm 0-25-0 0.013mm 14.4mm Vertical 501-05-4
0.8mm 0.01mm 0-40-0 0.013mm 14.4mm Vertical 501-08-4
1.0mm 0.01mm 0-50-0 0.013mm 18.8mm Vertical 501-10-4
0.2mm 0.002mm 0-100-0 0.004mm 11.8mm Horizontal
(G Series) 501-02-6
0.8mm 0.01mm 0-40-0 0.008mm 11.8mm Horizontal
(G Series) 501-08-6
0.2mm 0.002mm 0-100-0 0.004mm 11.8mm Horizontal
(IP53 Model) 511-02-6
0.8mm 0.01mm 0-40-0 0.013mm 11.8mm Horizontal
(IP53 Model) 511-08-6


انواع و دسته بندی ها
برندها
دیگر دسته ها

TEL : ۰۲۱۶۶۷۰۲۵۰۷
Email: info [at] novinteknik [dot] com
طراحی و سئو توسط:
نانوتجارت

© Copy right 2020 | All ights Reserved | Novinteknik Corporation