کولت فشنگی ER_توضیحات انواع کولت | نوین تکنیک فروش کولت فشنگی ER_توضیحات انواع کولت | نوین تکنیک فروش
TEL: ۰۲۱۶۶۷۰۲۵۰۷
لوگوی نوین تکنیک

کولت فشنگی ER_توضیحات انواع کولت

کولت فشنگی ER
کولت فشنگی ER
فشنگی های ER معمولا از هشت نوع
1=ER8
2=ER11
3=ER16
4=ER20
5=ER25
6=ER32
7=ER40
8=ER50
کولت فشنگیER8*کولت فشنگیER11*کولت فشنگیER16*کولت فشنگیER20*کولت فشنگیER25*کولت فشنگیER32*کولت فشنگیER40*کولت فشنگیER50

کولت فشنگی
فشنگی وکولت:
برای بستن تیغه فرزهای انگشتی به کار می روند. تیغه فرزهای انگشتی دنباله مخروطی که درانتهای انها سوراخ قلاویزشده ای وجود داردمستقیما وبدون استفاده از میله فرزگیردرمحوراصلی ماشین فرزبسته می شوند.


انواع و دسته بندی ها
برندها
دیگر دسته ها

TEL : ۰۲۱۶۶۷۰۲۵۰۷
Email: info [at] novinteknik [dot] com
طراحی و سئو توسط:
نانوتجارت

© Copy right 2020 | All ights Reserved | Novinteknik Corporation