الماس | نوین تکنیک فروش الماس | نوین تکنیک فروش
TEL: ۰۲۱۶۶۷۰۲۵۰۷
لوگوی نوین تکنیک

����������

الماس تراشکاری ابزارهایی قابل تعویض که داترای لبه با قابلیت برش برای براده برداری برش کاری روی فلزات استفاده میشود تا بتوان فلزات را به طرح و شکل مورد نظر تبدیل نمود که شکل بسته به نوع کارایی که کا از ان فلز داریم متفاوت میباشد الماس تراشکاری به انواع مختلف تقسیم میشود
برای استفاده از ابزارهای براده برداری اصطلاحا الحاقی اکثرا مشاهده میشود که صنعت گران قادر به شناسایی ابزار براساس خصوصیات علمی و مکتوب ان نمیباشد درحالی که با دیدن ابزار تمام خصوصیات ان را بیان میکند و این امر سبب شده بعضی از تراشکاران از ابزار های غیر استاندارد استفاده کنند.


CNGA16الماس سرامیک NTK الماس سرامیک
NTK

����������

CNGA16الماس سرامیک
NTK الماس سرامیک

موجود
CCGWالماس سرامیک NTK الماس سرامیک
NTK

����������

CCGWالماس سرامیک
NTK الماس سرامیک

موجود
CNGAالماس سرامیک NTK الماس سرامیک
NTK

����������

CNGAالماس سرامیک
NTK الماس سرامیک

موجود
CNGXالماس سرامیک NTK الماس سرامیک
NTK

����������

CNGXالماس سرامیک
NTK الماس سرامیک

موجود
SNGNالماس سرامیک NTK الماس سرامیک
NTK

����������

SNGNالماس سرامیک
NTK الماس سرامیک

موجود
RCGXالماس سرامیک KENEMETAL الماس سرامیک
KENEMETAL

����������

RCGXالماس سرامیک
KENEMETAL الماس سرامیک

موجود
TNGNالماس سرامیک NTK الماس سرامیک
NTK

����������

TNGNالماس سرامیک
NTK الماس سرامیک

موجود
SNGAالماس سرامیک NTK الماس سرامیک
NTK

����������

SNGAالماس سرامیک
NTK الماس سرامیک

موجود
DNGXالماس سرامیک NTK الماس سرامیک
NTK

����������

DNGXالماس سرامیک
NTK الماس سرامیک

موجود
DNGNالماس سرامیک NTK الماس سرامیک
NTK

����������

DNGNالماس سرامیک
NTK الماس سرامیک

موجود
DNGAالماس سرامیک NTK الماس سرامیک
NTK

����������

DNGAالماس سرامیک
NTK الماس سرامیک

موجود
SNGXالماس سرامیک NTK الماس سرامیک
NTK

����������

SNGXالماس سرامیک
NTK الماس سرامیک

موجود
TNGAالماس سرامیک NTK الماس سرامیک
NTK

����������

TNGAالماس سرامیک
NTK الماس سرامیک

موجود
RNGNالماس سرامیک NTK الماس سرامیک
NTK

����������

RNGNالماس سرامیک
NTK الماس سرامیک

موجود
WNGAالماس سرامیک SANDVIK الماس سرامیک
SANDVIK

����������

WNGAالماس سرامیک
SANDVIK الماس سرامیک

موجود
CPGNالماس سرامیک SANDVIK الماس سرامیک
SANDVIK

����������

CPGNالماس سرامیک
SANDVIK الماس سرامیک

موجود
RCGNالماس سرامیکی SANDVIK الماس سرامیک
SANDVIK

����������

RCGNالماس سرامیکی
SANDVIK الماس سرامیک

موجود
CBN TCGW الماس SANDVIK الماس PCD
SANDVIK

����������

CBN TCGW الماس
SANDVIK الماس PCD

موجود
CBN SCMWالماس نوک SANDVIK الماس CBN
SANDVIK

����������

CBN SCMWالماس نوک
SANDVIK الماس CBN

موجود
CBN DCMWالماس نوک SANDVIK الماس PCD
SANDVIK

����������

CBN DCMWالماس نوک
SANDVIK الماس PCD

موجود
CBN TPGW الماس SANDVIK الماس CBN
SANDVIK

����������

CBN TPGW الماس
SANDVIK الماس CBN

موجود
CBN CCMW الماس SANDVIK الماس PCD
SANDVIK

����������

CBN CCMW الماس
SANDVIK الماس PCD

موجود
CBN CPGW الماس SANDVIK الماس CBN
SANDVIK

����������

CBN CPGW الماس
SANDVIK الماس CBN

موجود
CBN CNGN الماس BECKER PCBN_CBN_PCDالماس
BECKER

����������

CBN CNGN الماس
BECKER PCBN_CBN_PCDالماس

موجود
CBN RNGN الماس BECKER PCBN_CBN_PCDالماس
BECKER

����������

CBN RNGN الماس
BECKER PCBN_CBN_PCDالماس

موجود
CBN DNMAالماس BECKER PCBN_CBN_PCDالماس
BECKER

����������

CBN DNMAالماس
BECKER PCBN_CBN_PCDالماس

موجود
CBN SPGN الماس BECKER PCBN_CBN_PCDالماس
BECKER

����������

CBN SPGN الماس
BECKER PCBN_CBN_PCDالماس

موجود
CBN SNMA الماس SUMITOMO PCBN_CBN_PCDالماس
SUMITOMO

����������

CBN SNMA الماس
SUMITOMO PCBN_CBN_PCDالماس

موجود
CBN TNMA الماس WIDIA PCBN_CBN_PCDالماس
WIDIA

����������

CBN TNMA الماس
WIDIA PCBN_CBN_PCDالماس

موجود
CBN VBMW الماس SUMITOMO PCBN_CBN_PCDالماس
SUMITOMO

����������

CBN VBMW الماس
SUMITOMO PCBN_CBN_PCDالماس

موجود
CBN VNMA الماس SUMITOMO PCBN_CBN_PCDالماس
SUMITOMO

����������

CBN VNMA الماس
SUMITOMO PCBN_CBN_PCDالماس

موجود
الماسRCGX 060600T01020  670 SANDVIK الماس سرامیک
SANDVIK

����������

الماسRCGX 060600T01020 670
SANDVIK الماس سرامیک

موجود
انواع و دسته بندی ها
برندها
دیگر دسته ها

TEL : ۰۲۱۶۶۷۰۲۵۰۷
Email: info [at] novinteknik [dot] com

© Copy right 2022 | All ights Reserved | Novinteknik Corporation