مته | نوین تکنیک فروش مته | نوین تکنیک فروش
TEL: ۰۲۱۶۶۷۰۲۵۰۷
لوگوی نوین تکنیک

������

بزاری برای سوراخ کردن اشیاء و وسایل است. مته‌ها توسط وسیله‌ای که آنرا سوراخ کننده (دریل) می‌نامند استفاده می‌شوند، بدین شکل که توسط دریل که معمولاً با سرعت می‌چرخد سبب می‌شود که مته بتواند شی مورد نظر را سوراخ کند. اگرچه اکثراً مته‌ها سوراخ‌ها را به شکل دایره (و نهایتاً استوانه) ایجاد می‌کنند ولی انواعی از مته هستند که می‌توانند سوراخ‌هایی به شکل غیر از دایره نیز ایجاد نمایند. برخی بر مته ابزاری برای سوراخ کردن اشیاء و وسایل است. مته‌ها توسط وسیله‌ای که آنرا سوراخ کننده (دریل) می‌نامند استفاده می‌شوند، بدین شکل که توسط دریل که معمولاً با سرعت می‌چرخد سبب می‌شود که مته بتواند شی مورد نظر را سوراخ کند. اگرچه اکثراً مته‌ها سوراخ‌ها را به شکل دایره (و نهایتاً استوانه) ایجاد می‌کنند ولی انواعی از مته هستند که می‌توانند سوراخ‌هایی به شکل غیر از دایره نیز ایجاد نمایند. برخی بر این باورند که سازندهٔ این دستگاه فردی آمریکایی به‌نام استفن ای. مورس می‌باشداین باورند که سازندهٔ این دستگاه فردی آمریکایی به‌نام استفن ای. مورس می‌باشد


مته تمام الماس GOERING مته تمام الماس
GOERING

������

مته تمام الماس
GOERING مته تمام الماس

موجود
مته GOERING مته الماسه
GOERING

������

مته
GOERING مته الماسه

موجود
مته پنج شیار 14-50 سانتی متر GOERING مته الماسه
GOERING

������

مته پنج شیار 14-50 سانتی متر
GOERING مته الماسه

موجود
مته چاهار شیار 5-11 سانتی متر GOERING مته الماسه
GOERING

������

مته چاهار شیار 5-11 سانتی متر
GOERING مته الماسه

موجود
مته پنج شیار16-50 سانتی متر GOERING مته الماسه
GOERING

������

مته پنج شیار16-50 سانتی متر
GOERING مته الماسه

موجود
مته GOERING مته ته کونیک
GOERING

������

مته
GOERING مته ته کونیک

موجود
مته GOERING مته ته کونیک
GOERING

������

مته
GOERING مته ته کونیک

موجود
مته ته کونیک اهنی HSS از سایز 20 الی 60 GOERING مته ته کونیک
GOERING

������

مته ته کونیک اهنی HSS از سایز 20 الی 60
GOERING مته ته کونیک

موجود
مته ته کونیک اهنی HSS سایز 60تا 100 GOERING مته ته کونیک
GOERING

������

مته ته کونیک اهنی HSS سایز 60تا 100
GOERING مته ته کونیک

موجود
مته ته گرد اهن HSSسایز ۱۰ تا ۱۳ GOERING مته ته گرد
GOERING

������

مته ته گرد اهن HSSسایز ۱۰ تا ۱۳
GOERING مته ته گرد

موجود
مته خزینه GOERING مته خزینه
GOERING

������

مته خزینه
GOERING مته خزینه

موجود
مته کبالت GOERING مته کبالت_اهن_استیل
GOERING

������

مته کبالت
GOERING مته کبالت_اهن_استیل

موجود
مته کبالت GOERING مته کبالت_اهن_استیل
GOERING

������

مته کبالت
GOERING مته کبالت_اهن_استیل

موجود
مته گردبر 3 سانت BLU MOL مته گردبر
BLU MOL

������

مته گردبر 3 سانت
BLU MOL مته گردبر

موجود
انواع و دسته بندی ها
برندها
دیگر دسته ها

TEL : ۰۲۱۶۶۷۰۲۵۰۷
Email: info [at] novinteknik [dot] com

© Copy right 2022 | All ights Reserved | Novinteknik Corporation